Sophie (Crunch)的影音(Taiwan9) - Taiwan9 2020-10-20T20:45:26Z http://taiwan9.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=zvgxhe8xoxne&rss=yes&xn_auth=no 影片:台灣之光 - 十鼓擊樂團 tag:taiwan9.ning.com,2010-05-16:2235551:Video:345249 2010-05-16T06:05:48.225Z Sophie (Crunch) http://taiwan9.ning.com/profile/crunch_Sophie <a href="http://taiwan9.ning.com/video/ying-pian-tai-wan-zhi-guang"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329097903?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a><br />來自台南的十鼓擊樂團,是另一個國際聞名的台灣音樂團體。 <a href="http://taiwan9.ning.com/video/ying-pian-tai-wan-zhi-guang"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329097903?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a><br />來自台南的十鼓擊樂團,是另一個國際聞名的台灣音樂團體。 YouTube秀台灣 精采片段 匯集 tag:taiwan9.ning.com,2009-09-27:2235551:Video:323652 2009-09-27T00:23:03.139Z Sophie (Crunch) http://taiwan9.ning.com/profile/crunch_Sophie <a href="http://taiwan9.ning.com/video/youtubexiu-tai-wan-jing-cai"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329099562?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a><br />由41個網友協力拍攝的畫面,剪輯展現台灣各種面像的影片。從農 村到商業、自然美景到人文薈萃,說出台灣的故事! <a href="http://taiwan9.ning.com/video/youtubexiu-tai-wan-jing-cai"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329099562?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a><br />由41個網友協力拍攝的畫面,剪輯展現台灣各種面像的影片。從農 村到商業、自然美景到人文薈萃,說出台灣的故事! 台灣,我愛你 (新87水災紀念曲) tag:taiwan9.ning.com,2009-09-05:2235551:Video:320346 2009-09-05T22:38:06.913Z Sophie (Crunch) http://taiwan9.ning.com/profile/crunch_Sophie <a href="http://taiwan9.ning.com/video/tai-wan-wo-ai-ni-xin-87shui"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329100263?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a> <a href="http://taiwan9.ning.com/video/tai-wan-wo-ai-ni-xin-87shui"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329100263?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a> ★影片:2009 高雄世運- 閉幕典禮 tag:taiwan9.ning.com,2009-07-27:2235551:Video:311538 2009-07-27T00:25:42.236Z Sophie (Crunch) http://taiwan9.ning.com/profile/crunch_Sophie <a href="http://taiwan9.ning.com/video/tai-wan-wo-ai-ni-xin-87shui"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329100263?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a> <a href="http://taiwan9.ning.com/video/tai-wan-wo-ai-ni-xin-87shui"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329100263?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a> 十鼓擊樂團 - 醒獅鑼鼓 tag:taiwan9.ning.com,2009-06-20:2235551:Video:306756 2009-06-20T07:41:02.718Z Sophie (Crunch) http://taiwan9.ning.com/profile/crunch_Sophie <a href="http://taiwan9.ning.com/video/shi-gu-ji-le-tuan-xing-shi"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329097321?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a> <a href="http://taiwan9.ning.com/video/shi-gu-ji-le-tuan-xing-shi"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/329097321?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="縮略圖" /><br /> </a>